Biała wstążka

0
240

Przełom listopada i grudnia to czas, w którym poświęcamy szczególną uwagę problemowi przemocy mężczyzn wobec kobiet.

Tegoroczna edycja kampanii potrwa od 25 listopada do 10 grudnia. Głównymi organizatorami są w tym roku są Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Ponadto w akcję aktywnie włączają się inne szkoły i instytucje m.in: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, IX LO, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, Zakład SIM, Zespół Placówek Specjalistycznych, Gdynia Community Center, gdyńska policja, prokuratura, stowarzyszenie „Ovum” i Klub 3. Flotylli Okrętów. Od pierwszej edycji honorowy patronat nad nią obejmuje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.

Oficjalna inauguracja kampanii odbędzie się 25 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (CKZiU nr 1). Podczas niej uczniowie m.in. pokażą zwycięską prezentację multimedialną wybraną w szkolnym konkursie. Inaugurację uświetni występ zespołu muzycznego utworzonego przez m.in. uczniów z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Poza tym uczniowie przygotowują informacje w mediach społecznościowych i własne plakaty. Przez cały czas trwania kampanii uczniowie CKZiU nr 1 będą przypinali białe wstążeczki mężczyznom, m.in. w Urzędzie Miasta, Komedzie Miejskiej Policji, przed centrami handlowymi: Kaufland Gdynia, Riviera, Klif, przed Dworcem Głównym oraz podczas zaplanowanych wydarzeń.

Wśród nich odbędą się m.in. lekcje języków obcych o tematyce przemocy mężczyzn wobec kobiet, spotkania dotyczących przeciwdziałania przemocy, prowadzonych przez specjalistów m.in. z MOPS, prokuratury i gdyńskiej policji. Na temat kampanii uczniowie CKZiU nr 1 będą rozmawiać m.in. podczas zorganizowanych spotkań z pracownikami Zakładu SIM w Gdyni oraz uczniami innych szkół. Finałem kampanii będzie miejska konferencja, która odbędzie się 9 grudnia w Klubie 3. Flotylli Okrętów, podsumowująca m.in. kampanię oraz roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.

Czym jest kampania „Biała wstążka”?

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Jak to się zaczęło?

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że “my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

Po co nosić białą wstążkę?

Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

W Gdyni kampania „Biała wstążka” odbywa się od 2009 roku. Chętnie włączała się w nią młodzież z gdyńskich szkół, nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne. Do tej pory rozdano tysiące białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o idei kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

Harmonogram kampanii „Biała wstążka” 2022 w Gdyni:

 • 25.11. – godz. 10:00 – uroczysta inauguracja kampanii „Biała wstążka” w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. W programie m.in. prezentacja multimedialna – najlepsza w szkolnym konkursie oraz występ zespołu muzycznego uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1,
 • 25.11. – 09.12. – uczniowie CKZiU nr 1 będą przypinali białe wstążeczki mężczyznom m.in. w Urzędzie Miasta, Komedzie Miejskiej Policji oraz podczas zaplanowanych wydarzeń,
 • 25.11. – 09.12. – godz. 08.00-16.00 (od poniedziałku do piątku, do końca roku) – w Gdynia Community Center, ul. 10 Lutego 26 udostępniane są darmowe porady prawne, obywatelskie, (oferta jest skierowana do wszystkich obcokrajowców, niezależnie od czasu pobytu); porady są udzielane w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim, można także zapisać się na konsultacje psychologiczne – do psychologów obowiązują zapisy! (można się także umówić pod numerem tel. 58 333-44-33),
 • 28.11. – godz. 12.00-14.00 – uczniowie CKZiU nr 1 będą edukowali mieszkańców i przypinali białe wstążeczki mężczyznom przed centrami handlowymi: Kaufland Gdynia, Riviera, Klif oraz przed Dworcem Głównym,
 • 28.11. i 05.12. – godz. 09.30-11.30 (i w każdy poniedziałek do końca roku) – w Gdynia Community Center, ul. 10 Lutego 26: będzie można dołączyć do grupy psychoedukacyjnej dla obcokrajowców dot. przemocy, grupa jest otwarta,
 • 29.11. – godz. 9.00-10.45 – prelekcje prowadzone przez uczniów CKZiU nr 1 dla uczniów IX LO,
 • 30.11. – między godz. 8.55-14.25 – w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 odbędą się spotkania klasami pierwszymi z przedstawicielami Zespołu Interdyscyplinarnego, pomocy społecznej, prokuratury i policji, dot. tematyki kampanii 

  – godz. 09.00 – w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 odbędzie się spotkanie dzielnicowego z KP Oksywie, dot. tematyki kampanii;

  – godz. 10.10-11.50 – w IX LO odbędzie się spotkanie dzielnicowych z KP Chylonia, dot. tematyki kampanii.

 • 01.12. – godz. 8.00-10.00 – prelekcje prowadzone przez uczniów CKZiU nr 1 dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,
 • 02.12. – godz. 16.15 – w siedzibie Gdynia Community Center ul. 10 Lutego 26 odbędzie się prelekcja dot. procedury “Niebieskie Karty”- różnice w polskim i ukraińskim systemach prawnych,
 • 05.12 – godz. 8:00-9.40 – prelekcje prowadzone przez uczniów CKZiU nr 1 dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2,
 • 06.12.:– godz. 9:00-11.00 – prelekcje prowadzone przez uczniów CKZiU nr 1 dla pracowników zakładu SIM w Gdyni,

  – godz. 8.55-10.35 – w CKZiU nr 1 odbędzie się spotkanie pracownika MOPS i dzielnicowych z KP Chylonia, dot. tematyki kampanii,

 • 07.12. – przeprowadzenie w CKZiU nr 1 lekcji z języków obcych nawiązujące do obchodów kampanii „Białej Wstążki” w Niemczech i Anglii; definicje przemocy w języku niemieckim i angielskim, wykonanie plakatów,
 • 09.12. – od godz. 9.00 – konferencja miejska podsumowująca kampanię i roczną pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni – Klub III Flotylli Okrętów, ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1.

Tu można znaleźć pomoc:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej: Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl,

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: Gdynia, ul. Bpa. Dominika 25; całodobowy telefon interwencyjny: 58 622 22 22; e-mail: sow@zpsgdynia.pl,

Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej:
– nr 1; Gdynia, ul. Warszawska 67a; tel. 58 627 20 00; email: dops1@mopsgdynia.pl,
– nr 2; Gdynia, ul. Śmidowicza 49; tel. 58 625 17 49; email: dops2@mopsgdynia.pl,
– nr 3; Gdynia, ul. Chylońska 237; tel. 58 663 20 20; email: dops3@mopsgdynia.pl
– nr 4; Gdynia, ul. Abrahama 59; tel. 58 620 24 00; email: dops4@mopsgdynia.pl.

Komenda Miejska Policji; Gdynia, ul. Portowa 15; tel. interwencyjny 112; tel. oficera dyżurnego 47 74 21 222,
Komisariaty Policji w Gdyni:
– Śródmieście, ul. Waszyngtona 11; tel. 47 74 21 155;
– Redłowo, ul. Korczaka 1a; tel. 47 74 21 255;
– Chylonia, ul. Owsiana 5; tel. 47 74 21 355; Karwiny, czasowo ul. Korczaka 1a (ul. G. Zapolskiej 1) tel. 47 74 21 455;
– Oksywie, ul. Zielona 17b; tel. 47 74 21 555;
– Chwarzno, ul. Staniszewskiego 1a; tel. 47 74 21 655.

Biuro Porad Obywatelskich; Gdynia, ul. Traugutta 2; tel. 58 661 31 51 (pon.-pt., 8.00 – 23.00),

Osoby szukające pomocy zachęcamy także do korzystania z miejskiego portalu gdyniawspiera.pl.

Gdynia Community Center, ul.10 lutego 26 – w godz. 8.00-16.00 (od poniedziałku do piątku, do końca roku) świadczone są darmowe porady prawne, obywatelskie, (oferta jest skierowana do wszystkich obcokrajowców, niezależnie od czasu pobytu); porady są udzielane w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim, można także zapisać się na konsultacje psychologiczne – do psychologów obowiązują zapisy! (można się także umówić pod numerem tel. 58 333-44-33).

Oprac. Karol Molęda