Bezklasowe kotły i piece do 2024

0
254

Prawie 450 tysięcy złotych otrzymali mieszkańcy Gdyni w ramach dotacji do wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla miast, do września 2024 roku wszystkie piece i kotły służące do ogrzewania, które zgodnie z oznaczeniami są bezklasowe, muszą zostać wymienione.

W 2023 roku przyznano w Gdyni łącznie 179 dotacji miejskich, z czego 47 to dotacje na wymianę dotychczasowego źródła energii na ekologiczne, powodujące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Najczęściej mieszkańcy wymieniali stare piece węglowe na instalację gazową. Najwyższa kwota dofinansowania do wymiany źródła wynosiła 4306,50 zł, a najniższa 1800 zł.

Pozostałe dotacje dotyczyły ograniczenia zużycia energii konwencjonalnej w gospodarstwach domowych, poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii. Najczęściej wybieranymi inwestycjami były panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Najniższa kwota dotacji w tych przypadkach wynosiła 2500 zł, a najwyższa 5000 zł (dotyczyła instalacji na budynku wielorodzinnym).

Należy przypomnieć, iż zgodnie z zapisami w wojewódzkiej uchwale antysmogowej dla miast, z kotłów centralnego ogrzewania oraz pieców spalających pellet, czy węgiel – można korzystać najpóźniej do lipca 2035 roku (chodzi o najwyższą, 5 klasę jakości). Piece i kotły o niższej klasie (3 i 4) należy wymienić do września 2026 roku. Te, które nie mają jej określonej albo są 1 lub 2 kategorii, należy wymienić już do września 2024 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie do 1 września 2024 roku (dotyczy realizacji w 2025 roku).

Kontakt z Biurem ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni: magdalena.kapica@gdynia.pl, sylwia.grabowska@gdynia.pl i biuro.energetyki@gdynia.pl. Numery telefonów: 58 668-23-53 i 58 668-23-58.

Więcej informacji na stronie: https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,182/dotacje-miejskie-na-wymiane-zrodel-ciepla-oraz-poprawe-efektywnosci-energetycznej,590506

Oprac. Marek Lutowski