Świetlica

0
426

Głównym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, stworzenie dzieciom warunków sprzyjających możliwości realizacji „samego siebie” w grupie rówieśniczej, zaspokojenie potrzeby uznania.

W Szkole Podstawowej nr 17 dla realizacji tych zadań świetlica została wyposażona w nowoczesne i niezbędne pomoce dydaktyczne, gry, zabawki, materiały plastyczne, edukacyjne płyty DVD, gry komputerowe. Dzięki takiemu wyposażeniu zajęcia świetlicowe są atrakcyjne, dające dzieciom możliwość zarówno dobrej zabawy, jak i nauki.

Oprac. Łukasz Strzałkowski