esencjaGdyni.pl | informacje od Was dla Was

Ranking szkół średnich

III Liceum Ogólnokształcące pozostaje liderem wśród pomorskich szkół średnich w ogólnopolskim rankingu przygotowanym przez “Perspektywy”.

 

Wśród wyróżnionych szkół średnich siódmą pozycję w skali kraju zajęło III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. To kolejny znakomity wynik gdyńskiej „Trójki” choć to trzy pozycje niżej niż rok wcześniej.

Wysoką lokatę uzyskało także VI LO (39 miejsce w kraju i 4 w pomorskim) oraz Katolickie LO (112 pozycja w kraju i 9 w pomorskim) i II LO (149 miejsce w kraju i 12 na Pomorzu).

Wśród szkół technicznych wysoką lokatę uzyskał Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych (54 miejsce w kraju i 2 w pomorskim).

Ranking Liceów i Techników został przygotowany przez miesięcznik Perspektywy już po raz dwudziesty trzeci. W tegorocznej edycji wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Oprac. Paweł Musiał

Exit mobile version