Dzień Patrona i ślubowanie w V LO

0
399

 Jak co roku, w okolicach daty śmierci pułkownika Stanisława Dąbka, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni zorganizowany został Dzień Patrona połączony z uroczystym przyrzeczeniem uczniów klas pierwszych liceum.

Odbył się uroczysty apel, podczas którego – w obecności Dyrektor Doroty Dunst i wicedyrektor Ireny Sińczak oraz wychowawców – uczniowie klas pierwszych liceum złożyli przyrzeczenie na Sztandar Szkoły. Przyjęli także Kodeks Honorowy Ucznia. Organizatorzy uroczystości: wychowawcy klas pierwszych (M. Treder, I. Niezgoda, E. Szulborska), Samorząd Uczniowski, opiekun Pocztu Sztandarowego (A.Suska) oraz uczniowie klas II i III zaproponowali ,,pierwszakom” obejrzenie prezentacji o Patronie i historii Szkoły oraz filmu pt. ,,Pułkownik Stanisław Dąbek. Obrona Wybrzeża 1939”. Wzniosły i patriotyczny nastrój wydarzenia podkreśliło złożenie kwiatów przy poświęconej Patronowi pamiątkowej tablicy na frontonie Szkoły. Tablica ta powstała w maju 1973 r., gdy nadano Szkole imię Pułkownika Stanisława Dąbka.

19 września – w rocznicę śmierci Patrona – delegacje z wszystkich klas Szkoły jadą na grób Patrona na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża, gdzie w obecności Pocztu Sztandarowego uczniowie zapalają znicze i składają wiązankę kwiatów.

Źródło: www V LO

Oprac. Łukasz Strzałkowski